Nyhetsbilder 2017/1

Bävrar i Säveån

 /bavrar.jpg

Under de senaste åren har bävern etablerat sig i Säveån som rinner genom Alingsås och vidare ner mot Göteborg. Det är sällan man ser bävrarna själva men desto oftare spåren efter dem. Ett och annat träd har fällts. Men då jag sällan ser att de fällda träden inte verkar fylla någon direkt funktion, t ex som fördämning, har jag funderat på om de ibland gnager bara för skojs skull, eller som i AT-bilden bara för att tröstäta. Ingen vet.

 

Föreningarnas hus?

/kabom.jpg

Före detta industribyggnaden Kabom har hyst många gäster under åren. Nu senast bibliotek och flyktingboende. Under många år har även föreningar och klubbar hyrt lokaler här, bl a Alingsås karateklubb. Nu vill kommunen inte bara renovera utan även göra om hela bygget till kontorsfastighet, trots ett löfte om ett Föreningarnas hus. Vart alla ska ta vägen verkar man från kommunens håll inte vilja ta ansvar för.

 

Alingsås - En stad av slogans

/slogan.jpg

Under 2016 lanserades Alingsås - The capital of fika som därmed konkurerar med stadens gamla slogan "Potatisstaden". Under 2017 har två nya epitet sett dagens ljus och man börjar fråga sig hur många slogans en stad kan ha?

 

Melodifestivalen

/estrad04red.jpg

 

Som vanligt tar jag varje tillfälle i akt att teckna Alingsåsmiljöer. Här fick Estrad, som ju är handbollslaget AHKs hemarena, agera bakgrundsfond.

 

Okommunal komundirektör

/okommunal.jpg 

Det är inte så ofta jag har ned verkliga personer i de Kvicktänkta bilderna. I det här fallet var det nödvändigt då det ju var Susanne Wirdemo själv som yttrade sig. Men bilden är i första hand inte gjord för att hänga ut vår nye komundirektör, andemeningen är istället hur ord används av de styrande. I det här fallet blev jag precis så undrande över vad hon menade som jag uttrycker i bilden.

 

Offentlig upphandling

/upphandling.jpg 

Ibland behöver jag inte göra research på miljöer i Alingsås. Här ville jag istället skapa en miljö så som det ser ut i ett ordinärt kommunhus. Men det är inte mycket som behövs - en whiteboardtavla och en sådan där hängande persienn och den offentliga miljön var biff. Det är ingen idé att krångla till det. Jag ser det lite som en sport i att se hur lite jag behöver teckna för att miljön ändå ska bli tydlig.

 

Robotvisioner

/robot.jpg

Inför den här bilden var jag tvungen att designa en robot. Det kändes kul att hitta på en egen och inte använda en design som redan finns. Bilden på visionärsrobotarna på taket är en direkt omarbetning av ett foto på Visionsgruppen i Alingsås taget på taket till kommmunhuset. Jag funderade en del på var jag skulle placera dem, men kände att det räckte att de såg visionära ut, texten säger resten. Men det kan också ha blivit otydligt för den som inte sett originalfotot. Frågor om tydlighet brottas jag med inför i stort sett varje bild.

 

Meet the locals

/thelocals.jpg 

Turistrådet lanserade nyligen konceptet Meet the locals där invånare i Alingsås kan anmäla sig och bli bokade av turister. Sedan gör man något tillsammans. Jag tänker mig att man lätt skulle kunna bli besviken... Jag tyckte detta var ett fint tillfälle att få lyfta fram EPA-traktorkulturen som just nu är ganska stor bland unga i Alingsås. Det är en småstadskultur som inte alltför ofta syns i media.

 

Vårtankar

/vartankar.jpg

Inte så mycket att tillägga om denna bilden. Själv tillhör jag den varmt klädda skaran som förundrat tittar på alla lättklädda människor så fort solen tittar fram i april.

 

Ekonomi och fallskärmsavtal

/fallskarmar.jpg

Två rejäla fallskärmsavtal på miljonbelopp har Alingsås kommun bekostat under kort tid. Detta samtidigt som kommunen befinner sig i ekonomisk kris. Olika pengar, olika påsar... jovisst, men nog svider det lite i ögonen på medborgaren som direkt påverkas av sparåtgärderna. Och vi dödliga har inga fallskärmar att utlösa när vi står utan jobb, inte ens ett litet paraply.

 

Frågor för framtiden

/fragor.jpg

En avslutande bild inför sommaruppehållet. Handväskan tillhör den avbildade och tillika omdebatterade damen som slog den i huvudet på en nynazist. Eller rättare, damen i sig är inte omdebatterad utan skulpturen som just nu står utställd i Alingsås kulturhus. Det finns en vilja hos vissa att ställa skulpturen i Åmanska parken i Alingsås, men så klart finns det också de som inte hyser samma vilja. "Lyckan" är namnet på det område man planerar att bygga så fort man grävt ner E20 i marken och täckt över det hela - ett ämne som nu för fjärde gången dyker upp i en Kvicktänkt nyhetsbild. Den som lever får se hur det blir.